Gratis fragt ved køb over 60€
Gratis retur
Mulighed for køb på faktura

Almindelige forretningsbetingelser

I. Grundlæggende bestemmelser

For retshandler og retshandlinger med Christian Grabe, Kerzendorf 34, 06889 Wittenberg (herefter kaldet "sælger"), gælder følgende generelle forretningsbetingelser. Køberens eventuelle vilkår finder ingen anvendelse. Modstridende bekræftelser fra køber med henvisning til egne forretnings- eller indkøbsbetingelser fraviges udtrykkeligt. Afvigelser herfra kræver sælgers skriftlige bekræftelse.
Forbruger i henhold til nedenstående bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandling med det formål, der ikke kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige professionelle aktivitet.

II. Kontraktindgåelse

Kontraktens sprog er tysk. Den fulde kontrakttekst gemmes ikke af sælgeren. Før du sender ordren via online-indkøbskurven, kan kontraktdataene udskrives eller elektronisk gemmes ved hjælp af browserens printfunktion. Efter modtagelse af ordren hos sælgeren sendes ordredetaljer, lovpligtige oplysninger ved fjernsalg og generelle forretningsbetingelser igen til kunden pr. e-mail.
Ved forespørgsler, der sendes til sælgeren, modtager kunden alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud via e-mail, som kunden kan udskrive eller elektronisk gemme.

Sælgerens vareudbud på internettet udgør ikke et bindende tilbud om at indgå en købsaftale. Det skal derimod forstås som en opfordring til at afgive et købstilbud.
Du kan afgive dit købstilbud på følgende måder: telefonisk eller via fax, skriftligt, pr. e-mail eller via det integrerede system i sælgerens onlinebutik.
Ved at sende ordren afgiver du en bindende købsaftale til sælgeren. Hvis du efterfølgende modtager en automatisk e-mail om modtagelse af din ordre, udgør dette ikke en accept af tilbuddet og fører ikke til indgåelse af kontrakten.
Kontrakten indgås derefter ved en personlig bekræftelse fra sælgeren. Dette kan også ske i form af en konkludent erklæring, f.eks. i meddelelsen om behandling eller forsendelse af ordren.
Hvis du ikke modtager en personlig bekræftelse inden for 7 arbejdsdage, er du ikke længere bundet af dit tilbud. Eventuelle allerede leverede ydelser refunderes straks i dette tilfælde.
Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes her: [Indsæt link til databeskyttelseserklæring]

III. Priser, forsendelsesomkostninger

De priser, der er angivet i tilbudene, udgør bruttoendpriser. Hvis ordren foretages uden for Tyskland, kan der påløbe ekstra told eller skatter, som dog ikke skal betales til sælgeren.
Evt. forsendelsesomkostninger er ikke udtrykkeligt inkluderet i købsprisen og vil blive specificeret separat i løbet af bestillingsprocessen. Du kan alternativt se dem på forhånd her: [Link til betalingsmuligheder] & [Link til forsendelsesoplysninger]

IV. Betalings- og forsendelsesbetingelser

Alle betalings- og forsendelsesbetingelser kan ses på forhånd her: [Link til betalings- og forsendelsesbetingelser].
Fakturaer forfalder straks til betaling.
Som forbruger beder vi dig venligst om hurtigst muligt at kontrollere den leverede vare for åbenlyse mangler og meddele både fragtmanden og sælgeren disse. Dette berører naturligvis ikke dine garantikrav.
Hvis du er forbruger, overgår risikoen for tilfældig forringelse eller tilfældig undergang først ved levering af varen til dig.
Hvis du ikke er forbruger, sker levering og forsendelse på din risiko.

V. Garanti og garanti

Sælgeren giver ingen egen garanti. Producentens garantier berøres ikke af denne erklæring. For forbrugere gælder de lovlige regler om mangelsansvar og garantibestemmelser.
For brugte varer er garantiperioden, i modsætning til lovens bestemmelser, et år fra modtagelse af varen.
Den etårige garantiperiode gælder ikke for skader forårsaget af sælgeren, der kan tilskrives forsætlig handling eller grov uagtsomhed i overtrædelse af liv, krop eller sundhed samt forsætlig eller grov uagtsom skade eller bedrag fra sælgeren, samt ved regreskrav i henhold til §§ 478, 479 i den tyske borgerlige lov.
Hvis du er erhvervsdrivende, gælder følgende afvigelser:

Kun sælgerens egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse danner grundlag for den aftalte kvalitet.
Du er forpligtet til straks og med den nødvendige omhu at undersøge varerne for kvalitets- og kvantitetsafvigelser og inden for 7 dage fra modtagelsen af varerne skriftligt at informere sælgeren om åbenlyse mangler; rettidig afsendelse er tilstrækkelig til at overholde fristen. Hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, betragtes gørelsen af garantikrav som udelukket.

VI. Ejendomsforbehold

Varen forbliver sælgerens ejendom indtil fuld betaling af købsprisen.

VII. Ansvar

Sælgeren hæfter kun for grov uagtsomhed og forsæt. Skader forårsaget af computerfejl

 og transmissionssvigt ved e-mail eller computervirus anses ikke for grov uagtsomhed. Sælgeren træffer foranstaltninger mod dette ved hjælp af passende antivirussoftware.
Erstatningsansvaret ved let uagtsomhed gælder udelukkende i tilfælde af overtrædelse af hovedforpligtelser. I dette tilfælde begrænses sælgerens erstatningsforpligtelse til 5.000,00 euro, medmindre der er aftalt en højere beløbsgrænse særskilt og skriftligt.

VIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Tysk ret gælder med udelukkelse af FN's købslov.
For forbrugere gælder denne valg af lov kun, i det omfang den ikke fratager forbrugeren den beskyttelse, der ydes af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i forbrugerens almindelige opholdsland (fordelingsprincippet).
Hvis du ikke er forbruger, er Wittenberg retssted for alle retssager.

Disse vilkår er udarbejdet af advokat Christoph Becker.